Beck Depresyon Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hisli, N. (1989). Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji dergisi, 7(23), 3-13.

Sorumlu Yazar: 
Nesrin Hisli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 alt boyut bulunmuş ancak 4 tanesi yorumlanmıştır. Toplam 21 madde.
Umutsuzluk Boyutu (9 m) :Depresif ruh durumu.
Kişinin Kendisine Yönelik Olumsuz Duyguları Boyutu ( 3 m) : Kendini suçlama.
Bedensel Kaygılar Boyutu ( 2 m) :Bedensel imaj.
Suçluluk Duygulanımları Boyutu ( 2 m) : Suçluluk duyguları.
Yorumlanmayan Boyutlar (4 m): Uyku Bozukluğu.

Derecelendirme: 
4’lü Likert(0= Depresyonla İlgili Olumlu İfadeler-3= Depresyonla İlgili Olumsuz İfadeler)
İletişim: