Üniversite Öğrencileri İçin Beck Depresyon Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hisli, N. (1989). Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 3-13.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: