Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Beşiroğlu, L., Ağargün, M. Y., Boysan, M., Güleç, M. ve Eryonucu, B. (2007). Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(3), 197-205.

Sorumlu Yazar: 
Lütfullah Beşiroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 25 madde
Obsesyon (14 m):
Kompulsiyon (11 m):

Derecelendirme: 
Her soru 0-3 arasında puanlanmak üzere 4 yanıtı içerir.
İletişim: