Beck Depresyon Envanteri II

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dikmen, M. (2020). Beck Depresyon Envanteri II’nin öğretmen adayları üzerinde güvenirlik ve geçerliğinin incelenmesi. Turkish Studies – Education, 15(6), 4137-4150. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46722

Sorumlu Yazar: 
Melih DİKMEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 21 maddeden oluşmaktadır

Karar verirken eskisinden fazla güçlük çekmiyorum.
Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum.
Eskiye kıyasla karar vermekte çok güçlük çekiyorum.
Artık hiçbir konuda karar veremiyorum.

Derecelendirme: 
4’lü Derecelendirme
İletişim: