Batı Müziği Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karakuş, M., & Çelenk, K. (2020). GSL müzik bölümleri müfredatındaki Türk ve Batı Müziği derslerine yönelik öğrenci tutum ölçeği geliştirme çalışması. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26(Müzik Özel Sayısı), 327-337. https://doi.org/10.35247/ataunigsed.701526

Sorumlu Yazar: 
Merve Karakuş
Geçerlik: 

Ölçeğe ilişkin açıklanan varyansın %60.214 oranla belirlenen faktörün ölçekteki maddeleri yüksek oranda açıkladığı ve ölçeğin yapı geçerliğini sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek amacı ile uygulanan Cronbach’s Alpha güvenirlik testi sonucunda, madde ilişki düzeyinin yüksek olduğu ve ölçeğin güvenirliğinin yüksek derecede olduğu (α) = 0.965 sonucuna ulaşılmıştır.

Ölçek tek faktörlü ve 20 maddelidir.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: