Batıl İnanışlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Akın, Ü., Kaya, Ç., & İlbay, A.B. Development and validation Superstitious Beliefs Scale, 2nd International Conference on Ethics Education, 22-24 Mayıs, 2014, Ankara.
https://www.researchgate.net/publication/262939732_Development_and_valid…

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek tek boyutludur.

Derecelendirme: 
İletişim: