Klasik Batı Müziğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdem, D. A. & Erdem, A. (2021). Klasik Batı Müziğine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Turkish Studies – Education, 16(2), 795-807. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.48647

Sorumlu Yazar: 
Derya Aydın Erdem
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: