Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelenk, K. ve Şen, Y. (2016). Müzik öğretmenliği programı için “Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği” geliştirme çalışması. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 6(28), 131-150. doi: 10.7816/idil-05-28-09

Sorumlu Yazar: 
Yavuz ŞEN-Koray ÇELENK
Geçerlik: 

Ölçeğin bütününe ilişkin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0.842 olarak elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

ölçek genel güvenirlik katsayısına bakıldığında 0.80<0.842<1.00 referans aralığında, ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu görülmektedir.

14 madde
makale sonunda tamamı tablo şeklinde verilmiştir.

Derecelendirme: 
İletişim: