Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şen, Y., ve Şentürk, N. (2015). Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme süreci. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 261-282.

Sorumlu Yazar: 
Yavuz ŞEN
Geçerlik: 

Makale içerisinde belirtilmiştir.

Güvenirlik: 

Makale içerisinde belirtilmiştir.

24 Madde
Ölçek makalenin sonunda tablo olarak verilmiştir.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: