Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ögel, K., Evren, C., Karadağ, F. ve Gürol, D. T. (2012). Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(4), 264-273.

Sorumlu Yazar: 
Kültekin Ögel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve toplam 37 madde.
Madde Kullanım Özellikleri Boyutu ( 12 m)
Bağımlılık Tanı Ölçütleri Boyutu( 8 m)
Madde Kullanmanın Kişinin Yaşamına Etkisi Boyutu ( 10 m)
Madde Kullanma için Şiddetli İstek Boyutu ( 4 m)
Madde Kullanmayı Bırakma Motivasyonu ( 3 m)

Derecelendirme: 
5’li Liker( 1= hiç- 5 = hemen hemen her gün)
İletişim: