Çocuklar için Video Oyunu Bağımlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz,E., Griffiths, M.D. & Kan, A. (2017). Development and validation of Videogame Addiction Scale for Children (VASC). International Journal of Mental Health and Addiction, 15, 869-882.

Sorumlu Yazar: 
Adnan Kan
Geçerlik: 

DFA sonuçları: X2 = 2.9 ve p> .05, ortalama karekök hatası yaklaşık (RMSEA) = .05, uyum iyiliği indeksi (GFI) = .91, ayarlanmış uyum iyiliği endeksi (AGFI) = .90, standart kök ortalama kare kalıntısı (SRMR) = .08, normlu uyum indeksi (NFI) = .93, normsuz uyum indeksi (NNFI) = .96 ve karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) = .96. Altında RMSEA uyum indekslerinin 0,08’i iyi uyumu gösterir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayısı .89 bulunmuştur.

Toplam madde sayısı 21’dir.

Derecelendirme: 
asla = 1 nadiren = 2 bazen = 3 sık sık = 4 çok sık = 5
İletişim: