Baba- Çocuk Duygulanım, Yanıt Verme ve Meşguliyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, E. ve Aksoy, A.B. (2016). Baba- Çocuk Duygulanım, Yanıt Verme ve Meşguliyet Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies. 3 (45), 381-392.

Sorumlu Yazar: 
Esra DEMİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Öğretici-Yanıtlayıcı Olma Alt Boyutu
1-Olumlu duygulanım
3-Olumlu dokunma
5-Olumlu sözel ifadeler
8-Çocuğa katılma
9-Yanıt verici olma
10-Duygusal Uyumlanma
13-Yapılandırma
14-Başarıya yönlendirme
15-Oyunu genişletme
16-Kullanılan dilin niceliği
17-Kullanılan dilin niteliği

Derecelendirme: 
5’li Likert 1’den (gözlemlenmedi ) 5’e sık sık gözlemlendi şeklinde değerlendirme yapılmaktadır.
İletişim: