Gebelerin Yenidoğanın Hijyenik Bakımına Hazır Oluş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalnızoğlu-Çaka, S., ve Çınar, N. (2020). Gebelerin Yenidoğanın Hijyenik Bakımına Hazır Oluş Ölçeği’nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13

Sorumlu Yazar: 
Sinem Yalnızoğlu Çaka
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: