Baba – Bebek Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güleç, D. (2010). Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Güleç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

19 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Sabır ve Hoşgörü(8 m): Bebekle ilgilendiğim zamanlar kızgınlık veya öfke hissediyorum.
Etkileşimde Zevk(7 m):Bebekle birlikte olmadığım zamanlar, kendimi onu düşünürken buluyorum.
Sevgi ve Gurur(4 m):Bebeğimle birlikte diğer insanların yanındayken onunla gurur duyduğumu hissediyorum.

Derecelendirme: 
İletişim: