B-Wise Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarı-Narğis, B. (2011). Şizofreni hastalarında B-Wise Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması ve metabolik sendrom ve kendilik algısıyla ilişkisi (Uzmanlık tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfun Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Hatay.

Sorumlu Yazar: 
Bahar Sarı Narğis
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: