Baba Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turan, T., Erdoğan, Ç., & Ceylan, S. S. (2019). The validity and reliability study of Turkish version of the Fathers’ Support Scale: Neonatal intensive care unit. Intensive and Critical Care Nursing, 50, 125-130. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2018.08.007

Sorumlu Yazar: 
Türkan Turan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: