Atatürk İlke ve İnkılâplarına İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Köçer, M. ve Demir, S.B. (2009). Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik olarak geliştirilen tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 877-887.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Köçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 18 madde: Öğrencilere milli tarih bilinci verilmelidir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)