Atatürk Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dönmez, C., ve Hamarat, E. (2014). Atatürk Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 13(3), 820-826.

Sorumlu Yazar: 
Ercenk Hamarat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: