Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yüksekbilgili, Z. (2016). Hızlı moda tüketicilerinin mağaza atmosferine verdikleri önemin ölçülmesi için bir ölçek geliştirme çalışması: Avrasya Mağaza Atmosferi Ölçeği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,30, 444-473. doi: 10.16992/ASOS.1326

Sorumlu Yazar: 
Zeki Yüksekbilgili
Geçerlik: 

Araştırmada kullanılan ölçeğin faktör analizi ve güvenilirlik testleri yapılmıştır. Geçerlik çalışması yapı geçerliği ile incelenmiştir. Yapı geçerliği, testin ölçülmek istenen davranış bağlamında soyut bir kavramı (faktörü) doğru bir şekilde ölçebilme derecesini gösterir. Yapı geçerliğini incelemek amacıyla faktör analizinden yararlanılabilir

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizinde ilk olarak madde toplam korelasyonu güvenirliği kullanılmıştır. Test maddelerinin ölçtüğü özelliklerin, örneklediği davranışların, benzeşik olması test güvenirliğini yükseltecektir. Likert tipi derecelendirme ölçeklerinin kullanıldığı bir testte madde-toplam korelasyonu, Pearson korelasyon katsayısı ile hesaplanı

Sonuç olarak ölçekte 5 madde elenerek 37 soru kalmıştır. Ölçekte kalan 37 sorudan 9’u (b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9) “Dış Görünüm” , 8’i (c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8) “İç
Görünüm (Mağaza İç Tasarımı)”, 15’i (d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15, d17) “Mağaza İçi Yerleşim (Mağaza Düzeni) ve Teşhir”, 5’i (e3, e4, e5, e6, e7) “İnsan Faktörü” olmak üzere 4 faktörde toplanmıştır. 4 faktörün ölçekteki toplam varyansın %61’ini açıkladığı görülmüştür
Dış görünüm faktörleri
B1- Benim için hızlı moda işletmesinin ismi önemlidir.
B2- Benim için hızlı moda işletmesinin tabelası önemlidir.
B3- Benim için hızlı moda işletmesinin mağaza girişi önemlidir.
B4- Benim için hızlı moda işletmesinin vitrini önemlidir.
B5- Benim için hızlı moda işletmesinin bulunduğu binanın boyutu önemlidir.
B6- Benim için hızlı moda işletmesinin bulunduğu binanın mimarisi önemlidir.
B7- Benim için hızlı moda işletmesinin mağaza boyutu önemlidir.
B8- Benim için hızlı moda işletmesinin bulunduğu yerde park olanağı olması önemlidir.
B9- Benim için hızlı moda işletmesinin mağaza çevresi önemlidir
İç görünüm mağaza iç tasarımı
C1- Benim için hızlı moda mağazasının tasarımında kullanılan yer döşemeleri ve zemini önemlidir.
C2- Benim için hızlı moda mağazasının tasarımında kullanılan renkler önemlidir.
C3- Benim için hızlı moda mağazasının ışıklandırması önemlidir.
C4- Benim için hızlı moda mağazasındaki ses düzeyi önemlidir.
C5- Benim için hızlı moda mağazasında çalan müzikler önemlidir.
C6- Benim için hızlı moda mağazasının kokusu önemlidir.
C7- Benim için hızlı moda mağazasının sıcaklığı önemlidir.
C8- Benim için hızlı moda mağazasının temizliği önemlidir.
Mağaza içi yerleşim
D1- Benim için hızlı moda mağazasında ürünlerin gruplandırılma şekli önemlidir.
D2- Benim için hızlı moda mağazasında mağaza trafiği ve trafik akışı önemlidir.
D3- Benim için hızlı moda mağazasında koridorların dağılımı önemlidir.
D4- Benim için hızlı moda mağazasında boşlukların dağılımı önemlidir.
D5- Benim için hızlı moda mağazasında bekleme alanı (oturma imkânları, çocuk alanları gibi…) önemlidir.
D6- Benim için hızlı moda mağazasında ölü alanların olmaması önemlidir.
D7- Benim için hızlı moda mağazasında departmanların yerleşimi (erkek, kadın, çocuk, aksesuar gibi…) önemlidir.
D9- Benim için hızlı moda mağazasında kullanılan işaretler (yönlendirme işaretleri) önemlidir.
D10- Benim için hızlı moda mağazasında duvar dekorasyonu önemlidir.
D11- Benim için hızlı moda mağazasında ürünlerin kullanım kılavuzları önemlidir.
D12- Benim için hızlı moda mağazasında ürünlerin fiyat etiketleri önemlidir.
D13- Benim için hızlı moda mağazasında kullanılan kartlar (dön kart, ürün tanıtım kartları, kampanya kartları, indirim kartları, ölçü kartları, bilgilendirme kartları gibi…) önemlidir.
D14- Benim için hızlı moda mağazasında mağazada bulunan ekipmanlar (aynalar, ürün taşıma çantaları, hediye paketi, poşetler gibi…) önemlidir.
D15- Benim için hızlı moda mağazasında deneme kabinlerinin yerleşimi önemlidir.
D17- Benim için hızlı moda mağazasında deneme kabinlerinin boyutu
önemlidir.
İnsan faktörü
E3- Benim için hızlı moda işletmesinde çalışanların davranışları önemlidir.
E4- Benim için hızlı moda işletmesinde çalışanların yaklaşımları önemlidir.
E5- Benim için hızlı moda işletmesinde çalışanların giyimi önemlidir.
E6- Benim için hızlı moda işletmesinde çalışanların temizliği ve kişisel bakımı önemlidir.
E7- Benim için hızlı moda işletmesinde çalışanların bilgi düzeyi önemlidir.

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: