Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WÇZÖ-R)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öktem, F. (1998). Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda WÇZÖ-R Alt Test Örüntüleri. Türk Psikoloji Dergisi, 13(42), 1-12.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: