Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuzu, S. ve Demir,S. (2015). Öğretmen Adayları İçin “Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi.Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 401-415.

Sorumlu Yazar: 
Servet Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (Hiç Yapmam-Tam Yaparım)
İletişim: