Armoni Dersine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Lehimler, E. (2019). Armoni Dersine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği geliştirme çalışması. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (43), 1-8.

Sorumlu Yazar: 
Emrah Lehimler
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: