Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitimine Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarışan-Tungaç, A., Alıcı, D. ve Ünaldı-Coral, M. N. (2016). Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitimine Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Journal of Turkish Studies, 11(19), 693-693.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Sarışan Tungaç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: