Arlin Formel Akıl Yürütme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öngün, D. (1995). Farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen 12-15 yaşlarındaki ergenlerde formel işlem düşüncesinin gelişim düzeyi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: