Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği (AGUTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Küçük, S., Yılmaz, R., Baydaş, Ö. ve Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 383-392.

Sorumlu Yazar: 
Sevda KÜÇÜK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

15 madde ve 3 alt boyut
Kullanma Memnuniyeti (7 m)
Kullanma Kaygısı (6 m)
Kullanma Algısı (2 m)

Derecelendirme: 
5′ li Likert(1: Kesinlikle Katılmıyorum – 5: Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: