Ders Çalışma Özyeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güvenç, H. (2010, Haziran). Ders Çalışma Özyeterlik Algısı Ölçeği’nin geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-69.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Güvenç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik sayısı .91 olarak hesaplanmıştır.

17 madde ve 2 alt boyut

Bağımsızlık (10 m): Kendi çalışmamı planlayabilirim.
Sebat (7 m): Konu uzun olsa da sonuna kadar dikkatle okuyabilirim.

Derecelendirme: 
0’dan 100’e sıralanmış, 10 birimlik bir ölçek kullanılır. Bu ölçek 0 noktasının asla yapamam, 50 noktasının belki yapabilirim, 100 noktasının kesinlikle yaparıma denk gelir.
İletişim: