Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Adam-Karduz, F. F. ve Akın, Ü. (2014). Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 378-383.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde dört boyutlu (güvenlik, yakınlık, kabul ve yardım) ve 21 maddeden oluşan modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 374.29, sd= 179, RMSEA= .063, CFI= .92, IFI= .92).

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları yakınlık alt ölçeği için .75, yardım alt ölçeği için .81 , kabul alt ölçeği için .77,
güvenlik alt ölçeği için .82, ölçeğin bütünü için .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları .38 ile .67 arasında sıralanmaktadır.

Yakınlık (6 madde, örn;arkadaşlarımın ruh hallerini anlarım.), yardım (3 madde, örn.; arkadaşlarım problemlerimi çözmemde bana yardımcı olur.), kabul (4 madde, örn.; arkadaşlarım beni kolayca affeder. ) ve güvenlik (8 madde, örn.;
arkadaşlarım asla sözünden dönmez.) olarak sıralanmaktadır.

Derecelendirme: 
Ölçek 6’lı derecelendirmeye (1- Hiç katılmıyorum, 6- Tamamen katılıyorum) sahiptir.
İletişim: