Fen Bilgisi Öğrencilerinin Arkadaşlık İletişimi Etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özata, B. Ç., & Birol, C. (2018). Science Students’ Friendship Communication Effectiveness Scale. EURASIA J Math Sci and Tech Ed, 14(5),1867-1873. https://doi.org/10.29333/ejmste/85422

Sorumlu Yazar: 
Beste Çağla Özata
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: