Aşırı Cinsiyet İdeolojisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Beyazıt, U., & Çakıcı, E. (2014). The Turkish translation, reliability and validity study of Hypergender Ideology Scale. Journal of Academic Research International, 5(5), 226-235.

Sorumlu Yazar: 
Utku Beyazıt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: