Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yapalak, S. ve Ilgaz, G. (2013). Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 79-90.

Sorumlu Yazar: 
Suat Yapalak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: