Arkadaşlık Becerileri Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, D. (2009). The effects of friendship making skills training with board game on friendship making skills of fourth grade elementary school students. (Master’s thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: