Nitel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Önal, İ., ve Türkan, A., (2017, 21-22 Aralık). Nitel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması [Bildiri sunumu]. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
İpek Önal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: