Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, Ö., Şahin, A . ve Yeşil, R. (2011). Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 961-973.

Sorumlu Yazar: 
Özgen Korkmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliliği
için uzman kanısına başvurulmuştur. Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile
birlikte madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğim güvenirliğini belirlemek üzere ise iç tutarlılık düzeyi ve
kararlılık düzeyi hesaplanmıştır.

4 alt boyut ve 30 maddeden oluşmuştur. Ör madde:”Çok ciddiye alınmadığı düşüncesiyle bilimsel araştırmalara katkı sunmak istemem. ”

Derecelendirme: 
Hiç katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Tamamen Katılıyorum (5)
İletişim: