Arapça Konuşma Becerisi Özyeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşilyurt, A. (2017). Arapça Konuşma Becerisi Özyeterlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 12(6), 881-902.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Yeşilyurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: