Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Topçuğlu-Ünal, F. ve Özer, D. (2017). Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1871-1872). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Fulya Topçuoğlu Ünal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: