Arapça Konuşan Öğrencilerin Fen’e Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özkan, Y., Açıksöz, A., ve Dökme, İ. (2020). Arapça Konuşan Öğrenciler İçin Hazırlanan Fen’e Yönelik Tutum Ölçeğinin uyarlanması çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 9-21.

Sorumlu Yazar: 
Yakup Özkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: