Anadili Türkçe Olan Konuşucular İçin Konuşma Becerisi Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, B.İ ve Arıca-Akkök, E (2019). Anadili Türkçe Olan Konuşucular İçin Konuşma Becerisi Derecelendirme Ölçeği’nin geliştirmesi. http://ilkogretim-online.org.tr 10.17051/ilkonline.2019.527649

Sorumlu Yazar: 
B.Ümit Bozkurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Örnek maddeler:
Konuşma sırasında solunum denetimini sağlayamıyor.
Konuşmasında çoğu zaman gereksiz sözcük ve tümce yinelemeleri görülüyor: Konuşma akıcılığı bozuluyor.
Sözcükleri ve sözcük öbeklerini, amaca uygun kullanamıyor.
Konuşması, konuşma amacı açısından üstme-tinsel ve söylemsel gerekleri içermiyor.

Derecelendirme: 
1 zayıf , 4 yetkin
İletişim: