Din Öğretiminde Problem Çözme Becerisi Kazanma Becerisi Erişim Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yiğit,Y. (2018). Din Öğretiminde Problem Çözme Becerisi Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği: Geçerlik güvenilirlik çalışması.Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,47,347-341.

Sorumlu Yazar: 
Yasin Yiğit
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: