Anne Bekçiliği Ölçeği: Baba Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akgöz-Aktaş, G. ve Aydın, A. (2020). Babaların gözünden anne bekçiliği: Bir ölçek uyarlama çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Özel Sayı), 3565-3590. http://dx.doi.org/10.26466/opus.724644

Sorumlu Yazar: 
Güleycan Akgöz Aktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: