Annelik Rolü Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilgin, Z., & Ecevit-Alpar, Ş. (2020). Scale for maternity role perceptions. Health Care for Women International, 1-18. https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1815748

Sorumlu Yazar: 
Zümrüt Bilgin
Geçerlik: 

Geçerliliği yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirliği yapılmıştır.

28

Derecelendirme: 
(1) Hiç katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle katılıyorum
İletişim: