Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Geçkil, E., Koçak, V., Altuntuğ, K., ve Ege, E. (2016). Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(4), 233-242.

Sorumlu Yazar: 
Vesile Koçak
Geçerlik: 

Ölçeğin KGİ puanı 0.89 olup kapsam geçerliği yeterlidir. DFA sonucunda X2=229.04 (serbestlik derecesi = 129), X2/df =1.78 ve RMSEA=0.059 bulunmuş olup model iyi/mükemmel uyuma işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam Cronbach’s alfa katsayısı .84 ve test tekrar test korelasyon .93 olarak bulunmuştur.

Ölçek 18 maddeden ve 4 alt faktörden oluşmaktadır.
Güçlendirici Davranış (1m): Doğum sonu servisinde ebe/personel olumlu ve destekleyici bir tutuma sahipti.
Genel İyilik (9m): Doğum sonrası ilk hafta boyunca kendimi endişeli hissettim.
Aile Bağları (13m): Doğum sonrası ilk hafta boyunca eşim bana duygusal olarak destek oldu.
Emzirme Davranışı (18m): Doğum sonrası ilk hafta boyunca emzirme sorunsuz devam etti.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=hiç katılmıyorum, 2=biraz katılıyorum, 3=oldukça çok katılıyorum ve 4=tamamen katılıyorum)
İletişim: