Anneden Algılanan Narsisistik Özellikler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alpay, E. (2020). Anneden algılanan narsisistik özellikler ile psikopatoloji arasındaki ilişkide kendini eleştirinin aracı rolü incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Sorumlu Yazar: 
Emre Han Alpay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: