Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği (Perceived Teacher Behaviours Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koksalan, B., & Zelyurt, H. (2019). Development of the perceived teacher behaviours scale in primary school. Research in Pedagogy, 9(1), 95-106. doi: 10.17810/2015.94

Sorumlu Yazar: 
Bahadır Köksalan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: