Algılanan Sosyalleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bardakçı, S. (2010). Çevrimiçi öğrenme ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 17-39.

Sorumlu Yazar: 
Salih Bardakçı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: