Annebabalık Bilgi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özerk, H. (2006). Anababaların çocuk yetiştirmeye ilişkin tutumlarının, bilgi düzeylerinin ve 11-18 yaş grubu öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerinin incelenmesi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Halis Özerk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: