Etkin Öğrenme Bilgi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atmaca, S. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının etkin öğrenme yaklaşımı konusundaki bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sevilay Atmaca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: