3-6 Yaş Çocuğa Sahip Ebeveynlere Yönelik Duygusal İstismar Potansiyeli Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Pekdoğan, S. & Kanak, M. (2019). Validity and reliability study of the scale for emotional abuse potential of parents with children aged 3 to 6. International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(35), 354-366.

Sorumlu Yazar: 
Serpil Pekdoğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: