Anne Yılmazlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaner, S. ve Bayraklı, H. (2010). Anne Yılmazlık Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Journal of Educational Sciences & Practices, 9(17), 77-94.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: