Duygusal Yılmazlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kurtoğlu, G. ve Doğan, S. (2016). Duygusal Yılmazlık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 8, 223-239. doi: 10.16947/fsmia.281701

Sorumlu Yazar: 
Gülşah Kurtoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: