Anne- Baba- Çocuk İletişimi Değerlendirme Aracı (ABÇİDA)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arabacı, N. ve Ömeroğlu, E. (2016). Anne- Baba- Çocuk İletişimi Değerlendirme Arac’nın (ABÇİDA) geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 1-21.

Sorumlu Yazar: 
Nalan Arabacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: